Důležité informace

Místo konání tábora:

Staré město pod Landštejnem

mapa

Adresa tábora:

– dopisy budou chodit na místní poštu, nezapomeňte napsat jméno a příjmení dítěte

Skautský tábor Moravská Orlice

Pošta – Staré Město pod Landštejnem 37

37882, Staré Město pod Landštejnem

Odjezd na tábor

sraz k odjezdu na tábor je stanoven na neděli 15. července v 15:00 od autobusové zastávky Královo Pole (před obchodem nábytku). Všichni účastníci pojedou autobusem až k tábořišti.

Každý účastník si s sebou vezme veškeré věci, rodiče předají před odjezdem zdravotníkovi:

– kartičku zdravotní pojišťovny, dětský občanský průkaz

– potvrzení o bezinfekčnosti (odstřižená část přihlášky, co vám zůstala). Datum na potvrzení musí být 15. července.

Po příjezdu na tábořiště vlčatům a světluškám pomůžou starší účastníci a dospělí s odnesením věcí a ubytováním.

Příjezd z tábora

Odjezd z tábora si zajišťují rodiče sami v sobotu 28. července od 10:00 do 12:00.        I letos mají rodiče jedinečnou možnost prohlédnout si celé tábořiště. Prosíme, nechte automobil na křižovatce (viz obrázek), abychom nenarušovali přírodní rezervaci a zároveň šetřili podvozek vašeho automobilu.

Návštěvy a kontakt s dítětem

Na táboře se nebude tradičně konat návštěvní den. Rádi bychom vás požádali o to, abyste tábor nenavštěvovali bez závažných důvodů. Pokud by se přece jen objevil závažný důvod, prosíme vás o oznámení vaší návštěvy v dostatečném předstihu.

Důrazně vás žádáme, aby děti doma nechaly mobilní telefony. Párkrát se nám totiž stalo, že dítě mělo telefon a při slabší chvilce si na rodičích vynutilo předčasný odjezd. O několik dní později se chtělo vrátit, ale to už samozřejmě nešlo. S dítětem se můžete spojit prostřednictvím vedoucích a jejich telefonů.

Ostatní doporučení a sdělení

Jídlo, včetně velkého množství sladkostí, děti po příjezdu odevzdají táborové kuchyni, odkud jim bude vydáváno po dávkách kvůli bezpečnosti (kazící se potraviny).

Upozorňujeme, že hrubé porušení táborového řádu a zvyklostí může mít za následek vyloučení z tábora.

V nutných případech je možné poslat sms/volat na telefon vedoucího tábora (viz níže). Na tábořišti je omezený signál, proto je lepší posílat sms.

Kontakty

Pavla Večeřová, vůdce tábora, tel.: 724 090 730

Petr Beránek, tel.: 604 322 521

Lenka Musilová, tel.:  721 167 812