Důležité informace

Místo konání tábora:

Staré město pod Landštejnem

Táborová korespondence:

Dopisy budou chodit na místní poštu.

Adresa

Jméno a příjmení táborníka

Skautský tábor Moravská Orlice

Pošta – Staré Město pod Landštejnem 37

37882 Staré Město pod Landštejnem

Odjezd na tábor

Sraz k odjezdu na tábor je stanoven na neděli 17. července v 15:00 od autobusové zastávky Královo Pole (před obchodem nábytku).

Všichni účastníci pojedou autobusem až k tábořišti.

Každý účastník si s sebou vezme veškeré věci, rodiče předají před odjezdem zdravotníkovi:

  • kartičku zdravotní pojišťovny
  • potvrzení o bezinfekčnosti (platné pro rok 2022 které došlo mailem, datum na potvrzení musí být 17. července)

Po příjezdu na tábořiště vlčatům a světluškám pomůžou starší účastníci a dospělí s odnesením věcí a ubytováním.

Odjezd z tábora

Odjezd z tábora si zajišťují rodiče sami v sobotu 30. července od 10:00 do 11:00 (snažte se prosím dojet na 10:00).

I letos mají rodiče jedinečnou možnost prohlédnout si celé tábořiště.

Prosíme, nechte automobil na křižovatce (viz obrázek), abychom nenarušovali přírodní rezervaci a zároveň šetřili podvozek vašeho automobilu.

Návštěvy a kontakt s dítětem

Na táboře se nebude tradičně konat návštěvní den. Rádi bychom vás požádali o to, abyste tábor nenavštěvovali bez závažných důvodů. Pokud by se přece jen objevil závažný důvod, prosíme vás o oznámení vaší návštěvy v dostatečném předstihu.

Důrazně vás žádáme, aby děti doma nechaly mobilní telefony. Párkrát se nám totiž stalo, že dítě mělo telefon a při slabší chvilce si na rodičích vynutilo předčasný odjezd. O několik dní později se chtělo vrátit, ale to už samozřejmě nešlo. S dítětem se můžete případně spojit prostřednictvím vedoucích a jejich telefonů.

Ostatní doporučení a sdělení

Prosíme, nedávejte dětem příliš sladkostí. Připravujeme vyvážený jídelníček. Jídlo, včetně velkého množství sladkostí, děti po příjezdu odevzdají táborové kuchyni, odkud jim bude vydáváno po dávkách kvůli bezpečnosti (kazící se potraviny).

Upozorňujeme, že hrubé porušení táborového řádu a zvyklostí může mít za následek vyloučení z tábora.

V nutných případech je možné poslat sms/volat na telefon vedoucího tábora (viz níže). Na tábořišti je omezený signál, proto je lepší posílat sms.


Kontakty

taborvasmb@gmail.com

Michaela Ďásková, vůdkyně tábora, tel.: 731 033 010

Vendula Karásková , zástupce vůdkyně tábora, tel: 724 949 682

Adéla Nesnídalová, zdravotník, tel.: 731 320 785