Pro vlčata a světlušky

Je potřeba splnit do tábora nějaké úkoly? Pamatuješ si všechno z předtáborové výpravy? Kdo je v tvé družince? To vše se světlušky a vlčata dozví v této sekci.